Partnerzy

Drukuj

Niniejszy portal został dofinansowany ze środków Fundacji Konrada Adenauera

partnerzy

Podziękowania dla wszystkich Instytucji, którym bliska była idea Narodowego Dnia Pamięci 2013:

partnerzy

Fotografie byłych więźniów KL Auschwitz na stronie głównej portalu: Maciej Niesłony

W portalu wykorzystano fotografie ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Dziękujemy!